Köpvillkor

Köpvillkor

ALLMÄNT

Om inte någon speciell överenskommelse har träffats, gäller reglerna som tas upp i denna broschyr – liksom de som är internationellt vedertagna. Vissa hotell tillämpar andra villkor än de allmänna för ankomst och avresa samt betalning och avbokning. Hotellets egna villkor gäller under förutsättning att du fått besked om detta i samband med beställningen. Var därför noga med att ta del av den information du får av hotellet. För konferenser och övriga arrangemang gäller särskilda regler.

BESTÄLLNING OCH BEKRÄFTELSE

En beställning är bindande i och med att den har bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen, t.ex. via e-post. Viss möjlighet till avbeställning finns dock – se avsnitt ”Avbeställning och utebliven ankomst”. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning ska ske.

ANKOMST OCH AVRESA

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl. 11.00.

SEN ANKOMST

Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 19.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

AVBESTÄLLNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST

Avbeställning ska ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18.00 så måste du betala för ett dygn. • Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa.

AVRESA FÖRE DEN AVTALADE TIDENS UTGÅNG

Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn.

VISTELSE PÅ OBESTÄMD TID

Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl. 18.00 dagen före du ska resa. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl. 18.00 dagen före avresan.

HOTELLETS SKYLDIGHETER

Om hotellet inte kan ge dig rum enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.

RÖKNING

Rökförbud gäller på hela hotellet, inklusive ute området med parkering samt terrass.

Rökning inomhus beivras med 5000,- samt kostnader för eventuell räddningsverks utryckning och sanering debiteras av gästen.

PENTRY

Användning av fritös är förbjudet pga. brandrisken, även att fritera i stekpanna eller kastrull.

Användning av gurkmeja och henna är förbjudet för missfärgningens skull.

HUSDJUR

Husdjur är ej tillåtet.

MAT

Har du särskilda önskemål vad gäller mat (vegetariskt, glutenfritt m.m.) var god framför dessa vid bokningstillfället.

BOKNINGSAVGIFT OCH FÖRSKOTTSBETALNING

Hotellet har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att din bokning ska vara bindande. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om du avbeställer rummet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/ förskottsbetalningen.

BETALNING

Huvudregeln är att hotellräkningen ska betalas när du får den, innan eller vid ankomsten till hotellet.

Dröjsmålsränta Om du dröjer med betalning har hotellet rätt till dröjsmålsränta.

FÖRVARING AV VÄRDESAKER OCH BAGAGE

Tala med receptionen. Vid ankomst och avresa, lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn.

Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa hotellet om detta när du lämnar in bagaget eller annan egendom till hotellet för förvaring. Hotellet har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde och är inte ersättningsskyldigt för fulla värdet av egendomen endast i det fall hotellet har åtagit sig att ansvara för den. Rätt att kvarhålla resgods Hotellet har enligt lag rätt att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det.

ANSVAR FÖR FÖRKOMMET GODS/ STÖLD PÅ HOTELLRUM

Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet. Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.

DIN EGEN SÄKERHET

Du bör alltid ta reda på var nödutgångar, larmknappar och brandsläckare finns. Information finns på hotellrummet eller i receptionen.

 

Alla rättigheter All rights reserved © The Studio Hotel